Regulamin konkursu “Najlepsze zdjęcie z tteokbokki”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu “Najlepsze Zdjęcie z Tteokbokki” jest Wydawnictwo Yumeka we współpracy z LaLa Seul (dalej nazywane “Organizatorami”).

2. Konkurs odbywa się w okresie od października do końca grudnia 2023 roku.

II. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest otwarty dla osób zamieszkujących na terenie Polski.

2. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi:

 • Zjeść danie tteokbokki w restauracji LaLa Seul, znajdującej się w Katowicach lub Krakowie.
 • Zrobić zdjęcie z zamówionym daniem.
 • Opublikować zdjęcie na Instagramie (post lub relacja).
 • Oznaczyć oficjalne profile LaLa Seul i Wydawnictwa Yumeka na opublikowanym zdjęciu.
 • Dodać następujące hasztagi: #LaLaSeul #TteokbokkiLaLaSeul #NieMamOchotyŻyćAleZaBardzoLubięTteokbokki.

3. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń, ale każde zgłoszenie musi być oddzielne.

III. Nagrody

1. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

 • Październik:
  • 3 kupony na juksuk tteokbokki do wykorzystania w krakowskim LaLa Seul (adres: ul. Józefa Dietla 55/1, 31-054 Kraków) – po jednym dla każdego Zwycięzcy,
  • dwóch Zwycięzców dodatkowo wygrywa książkę “Nie mam ochoty żyć, ale za bardzo lubię tteokbokki”, a trzeci Zwycięzca: bon do Empiku o wartości 50 zł.
 • Listopad:
  • 3 kupony na juksuk tteokbokki do wykorzystania w krakowskim LaLa Seul (adres: ul. Józefa Dietla 55/1, 31-054 Kraków) – po jednym dla każdego Zwycięzcy,
  • dwóch Zwycięzców dodatkowo wygrywa książkę “Nie mam ochoty żyć, ale za bardzo lubię tteokbokki”, a trzeci Zwycięzca: bon do Empiku o wartości 50 zł.
 • Grudzień:
  • 3 kupony na juksuk tteokbokki do wykorzystania w krakowskim LaLa Seul (adres: ul. Józefa Dietla 55/1, 31-054 Kraków) – po jednym dla każdego Zwycięzcy,
  • dwóch Zwycięzców dodatkowo wygrywa książkę “Nie mam ochoty żyć, ale za bardzo lubię tteokbokki”, a trzeci Zwycięzca: bon do Empiku o wartości 50 zł.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne produkty ani na ich ekwiwalent w gotówce.

3. Bony na juksuk tteokbokki są ważne przez okres trzech miesięcy od momentu, kiedy zwycięska osoba otrzymała informację o wygranej i muszą być odebrane osobiście w lokalu LaLa Seul w Krakowie.

4. Wydawnictwo Yumeka jest odpowiedzialne za wysyłkę książki “Nie mam ochoty żyć, ale za bardzo lubię tteokbokki” oraz bonów do Empiku. Wysyłka odbywa się tylko na terenie Polski, a preferowaną formą dostawy jest paczkomat.

IV. Wybór Zwycięzców

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ostatni dzień każdego miesiąca (październik, listopad, grudzień) spośród Uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa i opublikowali odpowiednie zdjęcia.

2. Wybór zwycięzców będzie dokonywany przez Organizatorów na podstawie kreatywności, estetyki i zgodności z tematem konkursu.

V. Kontakt ze Zwycięzcami

1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na platformie Instagram.

2. Zwycięzcy mają obowiązek odpowiedzieć na wiadomość w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia, podając niezbędne dane kontaktowe.

3. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie, Organizatorzy mogą przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.

VI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z konkursem.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz przerwania lub anulowania konkursu w dowolnym momencie.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne związane z publikowaniem zdjęć na mediach społecznościowych.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani powiązany z Instagramem ani innymi platformami społecznościowymi.

5. Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.

Dziękujemy za udział w konkursie “Najlepsze Zdjęcie z Tteokbokki” i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

Follow by Email
Instagram